Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc LEDIKA Flight Case & Stage Truss Co., Ltd. Chứng chỉ
  TUV Certification
 • Trung Quốc LEDIKA Flight Case & Stage Truss Co., Ltd. Chứng chỉ
  Honorary Certificate
 • Trung Quốc LEDIKA Flight Case & Stage Truss Co., Ltd. Chứng chỉ
  Honorary Certificate
 • Trung Quốc LEDIKA Flight Case & Stage Truss Co., Ltd. Chứng chỉ
  Honorary Certificate
 • Trung Quốc LEDIKA Flight Case & Stage Truss Co., Ltd. Chứng chỉ
  Honorary Certificate

QC Hồ sơ

Giàn gấp vuông 600mm x 1200mm đang được thử nghiệm để tải trước khi giao hàng.

 

LEDIKA Flight Case & Stage Truss Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0

 

Tháp thang máy đang được thử nghiệm trước khi giao hàng

 

 

LEDIKA Flight Case & Stage Truss Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1

 

 

Giàn quay đã được thử nghiệm trong 48 giờ trước khi giao hàng

 

LEDIKA Flight Case & Stage Truss Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2

 

LEDIKA Flight Case & Stage Truss Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 3

 

 

Để lại lời nhắn